Mengenal Masa dan Waktu

Mengenal Masa dan Waktu mengandungi beberapa perkara seperti di bawah.

  • Belajar Menyatakan waktu dalam sehari.
  • Aktiviti-aktiviti pada waktu siang dan malam.
  • Waktu dalam jam.
  • Waktu dalam pecahan:
  • a) suku jam.
  • b) setengah jam
  • Menyatakan maklumat dari kalendar.

Latihan pengukuhan mengenai Masa & Waktu

Was this helpful?

4 / 0